Tłumaczenie stron internetowych

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Plusy i minusy pracy freelancera

Korzyści płynące z indywidualnych zajęć z lektorem

Tłumacz Przysięgły – jak nim zostać?

Możliwości jest dużo, ale bądźmy ostrożni w wyborze, niska cena to zazwyczaj zła jakość. Elektroniczne tłumaczenie stron internetowych wspomagane za pomocą darmowych narzędzi takich jak Google Translator albo Bing Translator jest niestety dalekie od doskonałości. O ile w przypadku przekładu pojedynczych słów spełnia jeszcze swoją rolę, tak przy tłumaczeniu całych stron internetowych okazuje się być kompletnie nieprzydatne, a czasami wręcz absurdalne.

Jedynie profesjonalny tłumacz stron internetowych z wieloletnim doświadczeniem językowym ze  znajomością gramatyki, stylistyki i pisowni właściwej odpowiedniemu językowi obcemu może sprostać temu niełatwemu zadaniu. Tłumaczenie stron internetowych powinno odbywać się także przy zachowaniu poprawności merytorycznej i aspektów kultury danego kraju. Aby zachować merytoryczną poprawność tłumaczenia stron internetowych niezmiernie istotne są konsultacje specjalistyczne. W celu uniknięcia nieporozumień wskazane jest, aby zleceniodawca bardzo precyzyjnie zlecił wycenę tłumaczenia strony internetowej wskazując konkretne teksty do tłumaczenia.

Ile kosztuje tłumaczenie strony internetowej?

Cennik tłumaczenia stron internetowych uzależniony jest od wielu kryteriów. Należą do nich przede wszystkim trudność językowa, ilość znaków na stronie a także rodzaj języka obcego. Tłumacz stron internetowych specjalizujący się w językach unikatowych np. języku fińskim lub japońskim wyceni koszt tekstów stron internetowych o wiele wyżej niż miałoby to miejsce w  przypadku standardowych języków takich jak powszechnie panujący język angielski.

Standardowo za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1500 – 1800 zzs a koszt szacowany jest zazwyczaj od 30 zł wzwyż. Ważny jest również tryb tłumaczenia stron internetowych np. standardowy lub ekspresowy, za czym pójdzie oczywiście cena.

Profesjonalny tłumacz stron internetowych otwiera okno na świat i tworzy językowo nową wizytówkę firmy, co może zdecydować o jej dalszym powodzeniu biznesowym. Stąd też tłumaczenie strony internetowej nie należy powierzać przypadkowym osobom lub narzędziom.

Zastanawiałeś się dlaczego warto poznać język niemiecki? Jeśli tak, to tu znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Nauka języka niemieckiego przydaje się ze względu na to, że:

 1. językiem tym posługuje się niemal 125 milionów ludzi. Język niemiecki służy do porozumiewania się nie tylko Niemcom, ale i Austriakom, Szwajcarom, Belgom, Luksemburczykom, Włochom i mieszkańcom Liechtensteinu. To oficjalny język – lub jeden z oficjalnych – aż siedmiu krajów europejskich, co sprawia, że na samym kontynencie posługuje się nim aż 100 mln osób. Ponadto, warto zaznaczyć rolę języka niemieckiego w Unii Europejskiej. Znając język niemiecki, możemy rozmawiać z co czwartym obywatelem UE. To także język ojczysty najliczniejszej grupy posłów w unijnym parlamencie i jeden z oficjalnych języków urzędowych UE.
 2. język ten służy komunikacji biznesowej w stosunkach gospodarczych między Polską a Niemcami. Tu należy podkreślić, że Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski. To także jeden z największych inwestorów nad Wisłą. Dla coraz większej liczby niemieckich firm Polska staje się atrakcyjnym terenem do zakładania firm i rozwoju działalności biznesowej. Dlatego znajomość języka niemieckiego w dużym stopniu pomaga zwiększyć szanse zawodowe. Język niemiecki jest także dodatkowym atutem dla tych, którzy pragną wyemigrować do pracy na zachód. Niemcy potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów w wielu dziedzinach – takich jak np. IT, medycyna i lecznictwo. Znając język niemiecki realnie podnosimy więc swoje szanse na zatrudnienie i znalezienie pracy w tym kraju,
 3. język ten ma duże znaczenie kulturowe. Niemiecki to ojczysty język wielu artystów, filozofów i naukowców, wśród których można znaleźć najbardziej znane i istotne persony w historii europejskiej kultury. Mówili i pisali w nim Goethe, Schopenhauer, Freud, Einstein i wielu innych.
 4. język ten ma duże znaczenie dla nauki i edukacji. Choć może się wydawać, że to język angielski wiedzie prym w międzynarodowej nauce, nie należy zapominać, że w dziedzinie publikacji naukowych język niemiecki zajmuje drugie miejsce. Dzięki znajomości języka niemieckiego można zyskać dostęp do wielu ogólnoświatowych badań ze wszystkich dziedzin współczesnej nauki. Warto też dodać, że to język niemiecki zaraz po angielskim jest najczęstszym językiem internetu. Aż 8% wszystkich stron internetowych stworzono w języku niemieckim.
 5. znajomość języka niemieckiego otwiera drzwi do niemieckich uczelni. Studia w Niemczech to atrakcyjna opcja dla studentów ze względu na niższe koszty nauki niż w wielu innych krajach. Prestiż i dobra renoma niemieckich uniwersytetów na świecie to kolejne przesłanki, które zachęcają do podjęcia takiego kroku. Dodatkowym atutem są atrakcyjne i wszechstronne kulturowo miasteczka uniwersyteckie. To dlatego część polskich studentów decyduje się na studia zagraniczne w Niemczech. Znajomość języka niemieckiego jest dla tych osób niezbędna.

To tylko kilka najważniejszych kwestii. Z pewnością powodów do nauki tego języka jest więcej, a każdy może znaleźć indywidualne motywacje. Te kilka argumentów tu wyszczególnionych pokazuje wszakże, że nauka języka niemieckiego to dobra inwestycja w siebie. Warto się tego języka uczyć i warto go poznawać.

Istnieją różne wady i zalety pracy w domu – na pewno warto je dokładnie przeanalizować zanim zdecydujemy się rozpocząć pracę na zasadzie freelancingu. W przypadku osób pracujących na etacie znacznie częściej zwraca się uwagę na zalety pracy w domu, a tymczasem trzeba też pamiętać o wadach. Zanim jednak do nich przejdziemy, poznajmy najważniejsze plusy pracy jako freelancer.

Do zalet pracy w domu należy zaliczyć przede wszystkim nielimitowane godziny oraz czas pracy. Freelancerzy na ogół rozpoczynają wykonywanie zleceń o godzinie, która im najbardziej odpowiada. Jeśli szybciej wykonamy zlecenie, wówczas zyskujemy czas dla siebie – jest to bez wątpienia świetna forma motywacji.

Plusem pracy w domu jest także oszczędność pieniędzy – nie wydajemy bowiem na dojazd do pracy, na bilety komunikacji miejskiej czy na paliwo. Przebywając w domu, możemy też sporo zaoszczędzić na posiłkach oraz kawie, które musielibyśmy kupować w trakcie pracy w biurze. Co więcej,  nie tracimy też czasu na przygotowanie się do pracy – wykonanie makijażu czy poszukiwanie stroju.

Nielimitowany czas pracy w zawodzie freelancera na ogół postrzegany jest jako zaleta, ale trzeba wiedzieć, że może on również działać na naszą niekorzyść. Poprzez zbytnie zaangażowanie się w realizację określonego zadania można niestety bardzo szybko stracić rachubę czasu, przez co często pracujemy dłużej niż założyliśmy to sobie na samym początku.

Do najczęściej wymienianych wad pracy w domu zaliczany jest przede wszystkim brak fizycznego kontaktu  z innymi pracownikami. Jednak taki kontakt można zyskać poprzez pracę w jednym z biur coworkingowych. Praca w domu może ponadto wiązać się z rozleniwieniem, dlatego zawód „wolnego strzelca” jest dedykowany w głównej mierze tym osobom, które są dobrze zdyscyplinowane i konsekwentne w działaniu.

Nie jest łatwo wskazać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy warto pracować w domu czy nie. Praca w zawodzie freelancera niewątpliwie daje wiele korzyści i możliwości, ale trzeba pamiętać, że takie zatrudnienie nie każdemu będzie odpowiadać w stu procentach.

Wymagania zawodowe, egzamin maturalny, egzamin gimnazjalny, nagły wyjazd, perspektywa pracy w zagranicznej firmie – to tylko kilka z szeregu możliwych powodów, dla których wiele osób decyduje się na naukę języka obcego w trybie indywidualnym. To bardzo popularna praktyka, oceniana jako szybsza, bardziej skuteczna. W czym tak naprawdę tkwią jej zalety?

Cała uwaga skupiona tylko na uczniu

Kursant, który jest jedynym odbiorcą komunikatu słucha uważniej, więcej też siłą rzeczy mówi. Trudno również o chwile, kiedy uczeń siedzi i się nudzi, czekając aż nauczyciel np. objaśni coś innej osobie.

Lekcje indywidualne są skrojone na miarę danego ucznia. Jeżeli potrzebuje on przyswoić więcej słownictwa technicznego czy biznesowego, nauczyciel tak właśnie komponuje zajęcia, aby wyniósł z nich pożądaną wiedzę. Również poziom lekcji jest dostosowany do możliwości kursanta, dzięki czemu czas poświęcony na naukę wykorzystany jest w pełni.

Praca z lektorem może stać się początkiem odblokowania trudności w mówieniu w języku obcym.

Wybierając indywidualne korepetycje mamy sporą dowolność w kwestii organizacji czasowej zajęć. To istotne, zwłaszcza dla osób aktywnych zawodowo, które pracują zmianowo, nieregularnie.
Elastyczność dotyczy również dostosowania kształtu zajęć nie tylko do naszego poziomu, ale i do celu, w jakim chcemy się go nauczyć. Czasami przedmiotem kursu mają być tylko konwersacje, bez wgłębiania się w gramatykę, innym razem właśnie „poukładanie” teorii.

Bywa, że nowa praca w zagranicznym koncernie wymaga znajomości słownictwa z zakresu ekonomii. Spotkania z korepetytorem specjalizującym się w tych dziedzinach od strony językowej to dobry kierunek. Lekcje „jeden-na-jeden” mogą być również wstępem do wejścia w zajęcia grupowe, aby wyrównać braki, podciągnąć się w konkretnych umiejętnościach, bez których funkcjonowanie w grupie będzie niemożliwe lub utrudnione.

Tłumacz przysięgły to osoba, która zajmuje się przekładem dokumentów i uwierzytelnianiem odpisów dokumentów. Tłumacz przysięgły uprawomocniony jest do tego, by poświadczać dokumenty, które zostały przetłumaczone przez inne osoby. Może także wykonywać ustne tłumaczenia.

Warunki, jakie powinien spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego podlega regulacji ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, aby zostać tłumaczem przysięgłym niezbędny jest egzamin lub posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Ustawa określa konkretne warunki, jakie musi spełniać kandydat na tłumacza przysięgłego. Należą do nich:

 • odpowiednie obywatelstwo – polskie, państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) lub na zasadach wzajemnego porozumienia – obywatelstwo innego państwa;
 • znajomość języka polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak wyroków za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • brak wyroków za nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego (jeżeli egzamin został zdawany w innym państwie);
 • pozytywnie zakończony egzamin z umiejętności tłumaczenia.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Przystępując do egzaminu kandydat nie musi spełniać wszystkich określonych przez ustawę warunków. Kandydat może zdać egzamin, a dopiero w następnej kolejności uzupełnić np. wykształcenie. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych i uzyskanie prawa do wykonywania zawodu następuje w chwili, gdy kandydat łącznie udokumentuje spełnienie wszystkich warunków. Na egzamin na tłumacza przysięgłego należy zapisać się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydat jest informowany o egzaminie najpóźniej na 21 dni przed jego terminem. Koszt egzaminu to 800 zł. Egzamin na tłumacza przysięgłego zdawany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Kandydat, który otrzyma niewystarczającą liczbę punktów, po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego.