Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Zastanawiałeś się dlaczego warto poznać język niemiecki? Jeśli tak, to tu znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Nauka języka niemieckiego przydaje się ze względu na to, że:

  1. językiem tym posługuje się niemal 125 milionów ludzi. Język niemiecki służy do porozumiewania się nie tylko Niemcom, ale i Austriakom, Szwajcarom, Belgom, Luksemburczykom, Włochom i mieszkańcom Liechtensteinu. To oficjalny język – lub jeden z oficjalnych – aż siedmiu krajów europejskich, co sprawia, że na samym kontynencie posługuje się nim aż 100 mln osób. Ponadto, warto zaznaczyć rolę języka niemieckiego w Unii Europejskiej. Znając język niemiecki, możemy rozmawiać z co czwartym obywatelem UE. To także język ojczysty najliczniejszej grupy posłów w unijnym parlamencie i jeden z oficjalnych języków urzędowych UE.
  2. język ten służy komunikacji biznesowej w stosunkach gospodarczych między Polską a Niemcami. Tu należy podkreślić, że Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski. To także jeden z największych inwestorów nad Wisłą. Dla coraz większej liczby niemieckich firm Polska staje się atrakcyjnym terenem do zakładania firm i rozwoju działalności biznesowej. Dlatego znajomość języka niemieckiego w dużym stopniu pomaga zwiększyć szanse zawodowe. Język niemiecki jest także dodatkowym atutem dla tych, którzy pragną wyemigrować do pracy na zachód. Niemcy potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów w wielu dziedzinach – takich jak np. IT, medycyna i lecznictwo. Znając język niemiecki realnie podnosimy więc swoje szanse na zatrudnienie i znalezienie pracy w tym kraju,
  3. język ten ma duże znaczenie kulturowe. Niemiecki to ojczysty język wielu artystów, filozofów i naukowców, wśród których można znaleźć najbardziej znane i istotne persony w historii europejskiej kultury. Mówili i pisali w nim Goethe, Schopenhauer, Freud, Einstein i wielu innych.
  4. język ten ma duże znaczenie dla nauki i edukacji. Choć może się wydawać, że to język angielski wiedzie prym w międzynarodowej nauce, nie należy zapominać, że w dziedzinie publikacji naukowych język niemiecki zajmuje drugie miejsce. Dzięki znajomości języka niemieckiego można zyskać dostęp do wielu ogólnoświatowych badań ze wszystkich dziedzin współczesnej nauki. Warto też dodać, że to język niemiecki zaraz po angielskim jest najczęstszym językiem internetu. Aż 8% wszystkich stron internetowych stworzono w języku niemieckim.
  5. znajomość języka niemieckiego otwiera drzwi do niemieckich uczelni. Studia w Niemczech to atrakcyjna opcja dla studentów ze względu na niższe koszty nauki niż w wielu innych krajach. Prestiż i dobra renoma niemieckich uniwersytetów na świecie to kolejne przesłanki, które zachęcają do podjęcia takiego kroku. Dodatkowym atutem są atrakcyjne i wszechstronne kulturowo miasteczka uniwersyteckie. To dlatego część polskich studentów decyduje się na studia zagraniczne w Niemczech. Znajomość języka niemieckiego jest dla tych osób niezbędna.

To tylko kilka najważniejszych kwestii. Z pewnością powodów do nauki tego języka jest więcej, a każdy może znaleźć indywidualne motywacje. Te kilka argumentów tu wyszczególnionych pokazuje wszakże, że nauka języka niemieckiego to dobra inwestycja w siebie. Warto się tego języka uczyć i warto go poznawać.