O mnie

 • uczestnik programu wymiany kulturowej „Au-Pair in Deutschland”, nauka języka niemieckiego przy Instytucie Goethego w Bremen, uzyskanie certyfikatów z egzaminów Mittel- i Oberstufenprüfung (1991/1992),
 • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, specjalność: język niemiecki (1996r.),
 • tytuł licencjata w zakresie nauczania języka niemieckiego nadany przez Uniwersytet Wrocławski (1996r.),
 • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, filologia germańska (1998r.),
 • tytuł magistra filologii germańskiej (1998r.),
 • uzyskanie tytułu egzaminatora maturalnego OKE w zakresie przeprowadzania matury ustnej z języka niemieckiego oraz sprawdzania arkusza maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (2002r.),
 • uzyskanie tytułu: tłumacz przysięgły języka niemieckiego; wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/119/06 (2003r.),
 • absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania, Zarządzanie Ogólnomenedżerskie (2009r.),
 • uzyskanie tytułu nauczyciela dyplomowanego (2009r.),
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) (od 2015r.),
 • udział w licznych szkoleniach branżowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, a także szkoleniach dla egzaminatorów maturalnych (od 2002r. do teraz).