Oferta

W moim biurze zajmuję się przede wszystkim tłumaczeniem:

  • tekstów sądowych, USC, aktów notarialnych (akty urodzenia, małżeństwa, odpisy, akty chrztu, poświadczenia zamieszkania, wyroki sądowe, itp.);
  • formularzy PIT, CIT, VAT, faktur i rachunków;
  • dokumentów z zakresu prawa pracy i dokumentów handlowych (świadectwa pracy, umowy o pracę , zaświadczenia REGON, PZU , bankowe , itp.);
  • dokumenty rejestracyjnych firmy, wpisów do KRS, dokumentów z Urzędu Skarbowego i ZUS;
  • wszelkiego rodzaju dokumentacji szkolnej i kształcenia pozaszkolnego (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomu itp.);
  • tekstów zwykłych i specjalistycznych dla firm i osób prywatnych.