Korzyści płynące z indywidualnych zajęć z lektorem

Wymagania zawodowe, egzamin maturalny, egzamin gimnazjalny, nagły wyjazd, perspektywa pracy w zagranicznej firmie – to tylko kilka z szeregu możliwych powodów, dla których wiele osób decyduje się na naukę języka obcego w trybie indywidualnym. To bardzo popularna praktyka, oceniana jako szybsza, bardziej skuteczna. W czym tak naprawdę tkwią jej zalety?

Cała uwaga skupiona tylko na uczniu

Kursant, który jest jedynym odbiorcą komunikatu słucha uważniej, więcej też siłą rzeczy mówi. Trudno również o chwile, kiedy uczeń siedzi i się nudzi, czekając aż nauczyciel np. objaśni coś innej osobie.

Lekcje indywidualne są skrojone na miarę danego ucznia. Jeżeli potrzebuje on przyswoić więcej słownictwa technicznego czy biznesowego, nauczyciel tak właśnie komponuje zajęcia, aby wyniósł z nich pożądaną wiedzę. Również poziom lekcji jest dostosowany do możliwości kursanta, dzięki czemu czas poświęcony na naukę wykorzystany jest w pełni.

Praca z lektorem może stać się początkiem odblokowania trudności w mówieniu w języku obcym.

Wybierając indywidualne korepetycje mamy sporą dowolność w kwestii organizacji czasowej zajęć. To istotne, zwłaszcza dla osób aktywnych zawodowo, które pracują zmianowo, nieregularnie.
Elastyczność dotyczy również dostosowania kształtu zajęć nie tylko do naszego poziomu, ale i do celu, w jakim chcemy się go nauczyć. Czasami przedmiotem kursu mają być tylko konwersacje, bez wgłębiania się w gramatykę, innym razem właśnie „poukładanie” teorii.

Bywa, że nowa praca w zagranicznym koncernie wymaga znajomości słownictwa z zakresu ekonomii. Spotkania z korepetytorem specjalizującym się w tych dziedzinach od strony językowej to dobry kierunek. Lekcje „jeden-na-jeden” mogą być również wstępem do wejścia w zajęcia grupowe, aby wyrównać braki, podciągnąć się w konkretnych umiejętnościach, bez których funkcjonowanie w grupie będzie niemożliwe lub utrudnione.