Tłumaczenia medyczne

Ten rodzaj tłumaczeń obejmuje przekład dokumentacji technicznej, normalizacyjnej, klinicznej i marketingowej oraz tekstów oprogramowań i szkoleń dotyczących wyrobów farmaceutycznych i medycznych, a także funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Translacji wymaga także dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia badań klinicznych, tak aby udostępnić ją miejscowym lekarzom i pacjentom.

Tłumaczenia medyczne (niemiecki – polski, polski – niemiecki) dokumentów medycznych, jakie wykonywałam,  obejmują przede wszystkim karty wypisowe ze szpitala, historie choroby pacjentów, wyniki badań lekarskich, a także ulotki i broszury dla pacjentów. Tłumaczyłam również z języka niemieckiego zwolnienia lekarskie, zaświadczenia i opinie lekarzy, zaświadczenia o stanie zdrowia oraz recepty. Moje doświadczenie w tłumaczeniu niemieckich tekstów medycznych wzbogaciłam również o translację dokumentacji wydawanej przez Niemiecką Kasę Chorych potrzebną do uzyskania zasiłku chorobowego. Wszystkie tłumaczenia medyczne (niemiecki – polski, polski – niemiecki) wykonane przeze mnie są objęte klauzulą poufności.