Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to rodzaj tłumaczeń specjalistycznych, które dotyczą tekstów o wielorakiej tematyce. Stanowią bardziej szczegółowy rodzaj tłumaczeń specjalistycznych, związanych z tematyką technologiczną oraz praktycznym zastosowaniem naukowych i technicznych informacji.  Wymagają znajomości charakterystycznego dla danej branży słownictwa, ale i innych umiejętności translatorskich. Tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć między innymi branży budowlanej, motoryzacyjnej, mechatroniki, budowy dróg czy nawet rolnictwa lub też ogrodnictwa.

Jedną z moich specjalizacji są właśnie tłumaczenia techniczne niemiecki – polski, polski – niemiecki.

W czasie swojej kariery dokonywałam przekładu z języka niemieckiego i na język niemiecki przede wszystkim tekstów instrukcji obsługi, zezwoleń na użytkowanie urządzeń technicznych i produktów, certyfikatów, reklam i treści zawartych na stronach www.

Posiadam doświadczenie w tłumaczeniach technicznych z języka niemieckiego również z takich dziedzin jak ogrodnictwo i energie odnawialne. Realizowałam tłumaczenia techniczne niemiecki -polski i polski – niemiecki tekstów dla klientów indywidualnych i firm m.in. z branży kosmetycznej i budowlanej oraz strony internetowe dla firm transportowych i zoologicznych.