Tłumaczenia prawne i prawnicze

Istotny segment tłumaczeń specjalistycznych stanowią tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze. Niemiecki język prawa charakteryzuje wysoki stopień sformalizowania oraz hermetyczność terminologiczna. Jest on skomplikowany składniowo i wymaga ogromnej precyzji w operowaniu słownictwem. Gruntowna znajomość specjalistycznych terminów jest niezbędna, aby można było prawidłowo i profesjonalnie przeprowadzić tłumaczenia prawnicze. Niemiecki język jest tu szczególnie wymagający.

Wykonuję przede wszystkim tłumaczenia prawnicze niemieckie tekstów prawnych takich jak:

  • umowy, podania, skargi, zażalenia, wnioski, formularze;
  • dokumenty z zakresu prawa pracy – świadectwa pracy, umowy o pracę, zobowiązania do zachowania tajemnicy danych;
  • akty notarialne – poświadczenia, pełnomocnictwa, umowy spółek, sprzedaży;
  • pisma sądowe, pozwy, odwołania;
  • ustawy, rozporządzenia, kodeksy;
  • interpretacje i orzeczenia;
  • dokumenty Unii Europejskiej;
  • wszelkie inne pisma sądowe i procesowe.